background image

Rapporter

Den Nya Automationsvågen

Det senaste året har diskussionerna om en förestående ny automationsvåg blivit alltmer intensiva. Det pratas om robotar i vården och i förskolan, förarlösa bilar och bussar och om att snabbköpskassörskorna kommer att försvinna. Hur många jobb kommer att försvinna är en fråga många ställer sig.

Automation har länge varit en fråga som främst tycks ha berört den tillverkande industrin. Stigande arbetskraftskostnader och en teknisk utveckling har också medfört att robotar i olika former idag är legio i de flesta tillverkningsprocesser. Robotarna sköter monotona arbetsuppgifter, de är mer pålitliga än mänsklig arbetskraft och är billigare i drift. I industrialismens barndom ledde detta till sociala spänningar. Ludditerna i det tidiga 1800-talets England bröt sig in i fabrikerna och slog sönder ”spinning Jennys” som tog jobben ifrån dem är ett klassiskt exempel.

Cristina Lázaro Morales
27 februari 2014 / Inga kommentarer
Bookmark and Share

Utbildningsrevolution nästa

Närmar vi oss en upplösning av dagens utbildningsnorm som föreskriver en bildningsritual som sträcker sig från förskoleklass till en livsförpliktigande examen, 20-talet år senare? Är framtiden skolning stöpt i nya formar av global digital distansundervisning? Eller är lärandet i framtiden rentav helt utan formar – en livslång färd i ett gränslöst landskap av information som alla lärt sig filtrera, tolka och förstå? Vad innebär det för lärandet som sådant, och vad kan detta tänkas få för konsekvenser för exempelvis livscykler och rekryteringsförfaranden? Vilka är de största hindren för en sådan utveckling, och vad talar för att de kommer att övervinnas?

Jonas Thulin
14 november 2013 / Inga kommentarer
Bookmark and Share

Tillsammans från ME till WE

Vi ser spännande förändringar hos människor i krisens spår. Det verkar som vi blir mindre "me" och mera "we". Är tillsammans den nya framtiden? Det utforskar vi i denna rapport.

Pernilla Jonsson
23 oktober 2013 / Inga kommentarer
Bookmark and Share

Blogginlägg

Har individualismen peakat?

De senaste åren har vi sett trender som antyder att vi rör oss mot ett mer kollektivt samhälle. Men är det verkligen så att vi, som konsumenter och medborgare, faktiskt flyttar fokus från oss själva till ett fokus på delaktighet och samhörighet? Och vad innebär det?

MirjaCedercrantz
21 oktober 2013 / Inga kommentarer
Bookmark and Share

Hållbarhet i tiden

Vad är värt mest respekt enligt unga 16-29 åringar i Sverige? Att vara allmänbildad? Att ha skapat sig en förmögenhet? Att skänka bort mycket pengar till välgörenhet? Nej. Det som är värt mest respekt enligt unga är att vara en god förälder och att hålla ihop en familj i många år. Det är alltså familjelivet som står högst i kurs.

Sofia Rasmussen
3 september 2013 / Inga kommentarer
Bookmark and Share

Storleken är inte allt som räknas

Förtjänar sociala medier all den enorma uppmärksamhet som de fått under de senaste 3-4 åren? Mitt svar på den frågan är ja,  men av en annan anledning än den som oftast framhävs.

Om jag raljerar en smula så skulle jag vilja säga att den vanliga slentrianmässiga motiveringen till varför vi ska bry oss om sociala medier idag lyder ungefär så här "men titta hur många som använder det!".  Några som gärna använder denna typ av motivering är Facebook (vi har över en miljard användare!) Låt oss kalla detta för den kvantitativa motiveringen. Jag vill inte påstå att denna aspekt av sociala medier är ointressant - det är den inte. Men, jag vänder mig mot att den enkom är tillräcklig som motivering.

Jonas Thulin
21 maj 2013 / Inga kommentarer
Bookmark and Share

Alla förutsåg krisen

Tvärtemot den gängse uppfattningen så var det mycket vanligt att experter förutsåg krisen. Dvs alla som försökte förutse framtiden lyckades ganska bra när det gällde att förutse de ekonomiska svårigheterna. I princip alla studier som gjorts om den framtida ekonomin i ett perspektiv som sträckt sig till 2020 eller längre har kommit fram till samma sak. Det kommer att bli mycket svåra problem eller en djupare kris i framtiden. Den kris som har beskrivits i tusentals studier och rapporter har varit den demografiska krisen. Fler äldre ska försörjas för varje person som arbetar. Det var en viktig orsak till pensionsreformen i Sverige redan för 20 år sedan och det är en viktig anledning till Pensionsåldersutredningen som presenterades häromdagen.

Den skuldkris som vi nu ser i Japan, USA och Europa är i allt väsentlig samma kris. Krisen förutsågs med andra ord men vi förstod inte riktigt hur den skulle utvecklas. Med ”hjälp” av de svårbegripliga finansmarknaderna och de ”värdelösa” pengarna lät vi oss i ett par år vilseledas in i drömmen om att problemen skulle försvinna. 

Magnus Kempe
10 april 2013 / Inga kommentarer
Bookmark and Share

Var är CSR på väg?

Numera är CSR ett vedertaget begrepp. Men det finns fortfarande villrådighet kring preciseringar: vad ska man göra; hur ska man göra; och varför ska man göra det; vad är den verkliga nyttan? Handlar allt om greenwashing eller beter sig företagen annorlunda om de arbetar med CSR? Vilka koder måste man följa och hur trovärdig kan man vara?

Nilla Persson
8 april 2013 / Inga kommentarer
Bookmark and Share

SENASTE RAPPORTERNA

Den Nya Automationsvågen

2.1Mb

Utbildningsrevolution nästa

618Kb

Tillsammans från ME till WE

4.9Mb

SENASTE BLOGGINLÄGGEN

Crowdsourcing, den nya innovationsmotorn

Under de senaste årtiondet har en ny modell av produktion och innovation slagit igenom stort. Framstegen inom kommunikationstekniken har gjort d...

Christian Wennerström

Har individualismen peakat?

De senaste åren har vi sett trender som antyder att vi rör oss mot ett mer kollektivt samhälle. Men är det verkligen så att...

MirjaCedercrantz

Har individualismen peakat?

De senaste åren har vi sett trender som antyder att vi rör oss mot ett mer kollektivt samhälle. Men är det verkligen så att...

SENASTE KOMMENTARERNA

Däremot har det inte sums lika stor påverkan på försörjningsbördan om unga börjar arbeta tidigare eller om kvinnor arbetar mer. Med andra ord, write...

OM Den andra frihetstiden

I Stockholm har kinesiska konstnärer intagit flera scener essay services och såväl kinesisk medicin som filosofi har växt i popularitet....

OM Blir vi kineser nu?

Befolkningskurvorna pekar envist nedåt för de flesta av landets mindre kommuner. Det finns förstås inget självändamål i att människor bor, eller bor k...

OM Kan "ungdomsexport" rädda glesbygden?